Opslag

ASEVA heeft regelmatig behoefte aan opslagcapaciteit in België, maar ook in de naburige EU-lidstaten.

Om bijkomende voorraden op te slaan of om opslagcontracten die aflopen te vervangen, zoekt ASEVA regelmatig naar opslagcapaciteit voor aardolieproducten en ruwe aardolie. Dit in depots die voldoen aan bepaalde criteria en gelegen zijn in zeehavens of langs waterwegen in België en de naburige EU-landen.

Bent u geïnteresseerd om opslagcapaciteit aan te bieden aan ASEVA? Stuur dan tijdig uw offerte voor de nieuwe Raamovereenkomst voor de opslag van Energieproducten die u hieronder vindt. Als uw offerte wordt aanvaard door ASEVA, ontvangt u onze toekomstige aanbestedingen voor opslagcapaciteit.

Documenten voor opslag

Documenten voor de offerte tot deelname aan de raamovereenkomst. Deadline: 15/3/2024, 12 uur.

Toelichtende nota


Het bestek van de raamovereenkomst voor opslag ASEVA/2024/1 (pdf)


De brief tot deelneming (Word)


Het plan van aanpak (Word)


Het UEA-document in html


Het UEA-dument in pdf


Contractuele bepalingen

ASEVA Algemene voorwaarden voor opslag 1/2024