Tickets

Tickets zijn beschikkingsrechten op voorraden ruwe aardolie en afgewerkte aardolieproducten. Deze tickets geven ASEVA, in het geval van een bevoorradingscrisis tijdens de looptijd van het contract, een aankooprecht op afgewerkte aardolieproducten.

Voor het kopen van tickets werkt ASEVA met een raamovereenkomst. Deze overeenkomst bepaalt de algemene context voor de samenwerking tussen het agentschap en de geïnteresseerde aardoliemaatschappijen en bevat de raamovereenkomst met alle contractuele clausules.

Wil uw bedrijf tickets aanbieden aan ASEVA? Stuur dan uw kandidatuur in. Hieronder vindt u de benodigde documenten.

Documenten voor tickets

Contractuele voorwaarden

De raamovereenkomst voor tickets 2022


Het volledige APETRA/2022/2 bestek voor de raamovereenkomst voor beschikkingsrechten, inclusief alle bijlagen.

Downloaden

De shortlist van ticketverkopers


De geselecteerde lijst van ticketverkopers voor de raamovereenkomst APETRA/2022/2.

Downloaden

Documenten voor kandidaatstelling

Brief kandidaatstelling


De in te vullen en ondertekenen brief voor kandidaatstelling

Downloaden

Raamcontract tickets


Het te ondertekenen raamcontract voor tickets.

Downloaden

Documenten voor ticketcontract

Bijkomende kosten


Bijkomende leveringskosten die aangerekend worden bij afhaling.

Downloaden