Andere taken

Als publiekrechtelijke instantie werkt ASEVA volgens de wetgeving overheidsopdrachten.

Op deze pagina vindt u de administratieve/financiële aanbestedingen en offerteaanvragen die momenteel lopend zijn.

Er zijn momenteel geen opdrachten lopend.