Vervanging

De Product Replacement Agreement (PRA) is een contract waarin de procedure is vastgelegd om afgewerkte aardproducten die eigendom zijn van ASEVA te vervangen door nieuwe producten.

Productvervanging

ASEVA kan een aanbesteding uitschrijven voor de aflevering van opgeslagen product en de aanlevering van nieuw product dat aan dezelfde of een andere specificatie voldoet. Deze vervangingsoperatie wordt uitgevoerd door de partner van ASEVA tegen een vergoeding die alle kosten voor af- een aanlevering dekt. Het verschil in ASEVA voorraadindekking, ontstaan door het verschil tussen het reeds afgeleverde en het nog terug geleverde volume wordt gedekt door de partner, indien ASEVA hierom vraagt in het bestek van de specifieke vervangingsoperatie. Deze dekking kan bestaan uit een eigendomstitel op een ander product van de partner of een ticket met bankgarantie op een vervangend volume. Producten moeten worden vernieuwd wanneer een nieuwe specificatie wordt opgelegd of wanneer een kwaliteitsanalyse de noodzaak hiervan aangeeft.

Omdat ASEVA veel van zijn voorraden afzonderlijk opslaat, is er regelmatig nood aan Productvervangingen. Geselecteerde partners hebben dus regelmatig zakelijke opportuniteiten.

Geïnteresseerd? Stel uw kandidatuur voor de raamovereenkomst APETRA/2019/5 door middel van de onderstaande documenten.

Documenten voor productvervanging

Contractuele voorwaarden

Het bestek van de raamovereenkomst PRA


Alle information over de raamovereenkomst voor Productvervanging.

Downloaden

Shortlist PRA


De ASEVA shortlist voor productvervanging.

Downloaden

Documenten kandidaatstelling

Brief kandidaatstelling


De in te vullen en ondertekenen brief voor kandidaatstelling

Downloaden

PRA-raamcontract


Het in te vullen en ondertekenen raamcontract PRA

Downloaden