De aardoliemarkt in normale marktomstandigheden

De Belgische aardoliemarkt is een vrijgemaakte markt die wordt gestuurd door vraag en aanbod. Onder normale omstandigheden wordt het diversifiëren van onze bevoorrading met aardolie en aardolieproducten bijgevolg overgelaten aan de aardoliemaatschappijen die op de Belgische markt actief zijn

De overheid stuurt de aardoliemarkt evenwel door flankerende maatregelen op het vlak van energie-efficiëntie, duurzaamheid en maximumprijzen voor een aantal afgewerkte producten.

De Algemene Directie Energie van de FOD Economie verzorgt een constante monitoring van de aardoliemarkten. Eventuele verstoringen op de Belgische markt kunnen op die manier opgespoord en geëvalueerd worden, waardoor er snel kan gereageerd worden op een eventuele aardoliecrisis.

En wat is een energiecrisis?

De wet van 21st december 2023 definieert een energiecrisis als een noodsituatie zoals bepaald in artikel 1, 3°, van het koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning of elke andere situatie die bijdraagt of kan bijdragen aan een energiebevoorradingscrisis, al dan niet gerelateerd aan een aardoliebevoorradingscrisis, op internationale, nationale of lokale schaal als dusdanig erkend door de minister.